huisreglement

de miere

Een proper huis is een net huis. Respecteer de gebouwen en de omgeving. Je bent zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken en netjes houden van de bivakplaats en het materiaal. Groepen zorgen zelf voor hun detergenten, onderhoudsproducten en materialen, sponzen, WC-papier...

de miere

Alle materiaal wordt

  • goed onderhouden;
  • heeft zijn eigen plaats;
  • heeft maar één bestemming;
  • wordt bij aankomst vertrek geïnventariseerd;
  • tekorten of schade worden van de (bij aankomst te betalen) waarborg afgetrokken;
  • waarborg = € 75,- per dag (laagseizoen) € 100,- (hoogseizoen: juli & augustus)
de miere

Houtwerk, muren, deuren en ramen vrijwaren van nagels, duimspijkers,... Deze laatste kan je wel gebruiken op de prikborden die je in de verschillende ruimtes aantreft.

de miere

Vermijd verstoppingen van de toiletten; telkens doorspoelen. Dagelijks grondig kuisen.

de miere

Huishoudelijk afval wordt in om het even welke gesloten zakken verzameld en in de container geworpen. PMD-zakken zijn gratis, papier en karton maken we zo klein mogelijk bij het sorteren. De huisverantwoordelijke staat in voor de ophaling hiervan. Glas dient door de groepen zelf in de glascontainer gedeponeerd te worden.

de miere

Bedden en matrassen mogen nooit verplaatst worden; een kapot bed = een onrustige nacht.                                    Roken is verboden in de slaapzalen; BRANDGEVAAR!!!!!                                                                                              Hou iedere doorgang en uitgang vrij!                                                                                                                         Iedereen is verplicht een laken mee te brengen en te gebruiken als matrasovertrek. Ook bij het gebruik van een slaapzak geldt deze regel.

de miere

Geniet van een rustige nacht... Slaapwel!                                                                                                                      Denk ook aan de anderen, de buren,...                                                                                                                              Na 22u00 houden we het stil.

de miere

We hebben een mooie grasmat. Een paaltje plaatsen mag, maar putten en/of greppels graven is niet toegelaten. Zo blijft onze speelweide goed bespeelbaar.

de miere

Kampvuur is mogelijk na aanvraag bij en goedkeuring van de gemeente Meulebeke. Op het recreatiedomein Ter Borcht is een kampvuurplaats ingericht. Deze bevindt zich op het Robinsoneiland.
Hout dient de groep zelf mee te brengen net zoals voor de open haard. Uit het bos mag geen hout meegenomen worden. De toestemming voor een kampvuur moet steeds via de gemeente Meulebeke verlopen, vraag de toestemming tijdig.
Op het terrein van De Miere is barbecuen toegestaan, maar is het verboden een vuurkorf te gebruiken.

Kampvuur aanvragen, minimum 8 dagen op voorhand, via milieu@meulebeke.be (zich richten tot het schepencollege) of telefonisch via 051 54 13 35.

Gebruiksvoorschriften kampvuur: 

Via website: http://www.meulebeke.be/kampvuurplaats-robinsoneiland
PDF: http://www.meulebeke.be/file/download/b13caeaa-3c4f-4195-8e7b-5573b6438bc0/87075A004E1C4EDA37B048F28EC1537B

de miere

Tijdens de bivakperiode worden geen ruiltochten in Meulebeke georganiseerd.
Alle energiekosten, volgens meterstand worden bij vertrek aan de huisverantwoordelijke betaald. De lijst van ALLE aanwezigen tijdens het bivak (naam + adres) wordt bij het begin van het bivak aan de huisverantwoordelijke overhandigd, die het op zijn beurt aan de politie bezorgt.
Het huis blijft onder leiding van stuurgroep 'vzw De Miere'. De verantwoordelijken zijn gemachtigd toezicht uit te oefenen op het gebruik van de hele bivakplaats en zijn gerechtigd (indien vereist) ten allen tijde in te grijpen bij inbreuken op het huisreglement. Hetzij door uitzetting of andere maatregelen. Wederzijds begrip betekent een vlotte samenwerking.